top of page

New Service

Instant Questions

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของลูกค้า เราจึงมีบริการใหม่ไว้รองรับสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบเร็วๆ สามารถดำเนินการเองได้ หรือเป็นแนวทางในการปฎิบัติ ด้วย Instant Questions Service คือ บริการตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ อีเมล์ ไลน์ เฟสบุค โทรศัพท์ สำหรับประเด็นที่เป็นปัญหา ตอบโดยทนายความชำนาญการและนักกฎหมายมืออาชีพ ให้คำตอบที่รวดเร็ว กระชับ ได้ใจความ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย กฎหมายธุรกิจ สัญญา จดทะเบียน บริษัท สัญญาธุรกิจ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมายรายเดือน เก็บเงินไม่ได้ ปรึกษาทนาย กฎหมายแรงงาน ปรึกษากฎหมายภาษี ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ยึดทรัพย์ บังคับคดี คดีทรัพย์สิน คดีครอบครัว คดีมรดก คดีผิดสัญญา ฯลฯ

ตัวอย่างคำถาม :

  • โดนจับทำยังไงดี

  • มีคดีติดตัว ต้องทำยังไงบ้าง

  • พ่อ แม่ เสียชีวิต จัดการทรัพย์สินยังไง

  • สมรสไม่จดทะเบียน ได้มรดกไหม

  • โดนโกงทำยังไงดี

  • สามี / ภรรยานอกใจ ฟ้องหย่าได้ไหม

  • สามีไม่เลี้ยงดู ฟ้องหย่าได้ไหม

ค่าบริการ เริ่มต้นที 1,000.- 

bottom of page